Podgląd elektrowni Oszkinie_v2

Elektrownia Pv Oszkinie – podgląd pracy falowników
Energia wyprodukowana łącznie [MWh]:

Redukcja emisji CO2 łacznie [t]:

Moc chwilowa [kW]:

Informacje o elektrowni:
Czas odczytu: