Podgląd elektrowni Szypliszki v2

Elektrownia Pv Szypliszki – podgląd pracy falowników
Energia wyprodukowana łącznie [MWh]:

Redukcja emisji CO2 łacznie [t]:

Moc chwilowa [kW]:

Informacje o elektrowni:
Czas odczytu: